Når kroppen går til kamp mot seg selv

I dette blogginnlegget skal vi forklare hva en autoimmun sykdom er, gi eksempler på autoimmune sykdommer og forklare hvorfor slike sykdommer utløses.

Hva er en autoimmun sykdom?

En autoimmun sykdom er en sykdom som gjør at kroppen går til kamp mot seg selv.

Autoimmune sykdommer utvikles når immunsystemet, som normalt beskytter kroppen mot sykdom, bestemmer seg for at friske celler er fremmede, dvs. immunsystemet angriper friske celler.

Antistoffer som kommer ut av kontroll

De mest vanlige autoimmune sykdommene forårsakes av at forsvarsceller (kalt lymfocytter) produserer auto-antistoffer, som er stoffer som kan angripe andre celler i vår egen kropp. Vanligvis holdes produksjonen av slike stoffer nede, men ved spesielle situasjoner eksempelvis en infeksjon, som gir en betennelsesreaksjon (inflammasjon) i kroppen, vil produksjon av antistoffer komme ut av kontroll og dermed oppstår en form for autoimmun sykdom.

FreeDigitalPhotos.net by cooldesign
FreeDigitalPhotos.net by cooldesign

Diagnosering av autoimmun sykdom skjer ofte ved å identifisere antistoffet som kroppen produserer uten noe grunn.

Eksempler på autoimmune sykdommer

Alt i alt finnes det ca. 80 typer autoimmune sykdommer. Det er interessant å merke seg at det er hele 75% kvinner som får en av disse. Autoimmune sykdommer gir periodevise bedringer og forverringer, så dagens behandling er ikke å kurere sykdommen, men skape stabilitet og med mindre ubehag.

Navn på noen av dem:

 • Multippel sklerose (MS)
 • Revmatoid artritt (RA)
 • Morbus Crohn
 • Ulcerøs colitt (også kalt inflammatory bowel disease=IBD på engelsk)
 • Type I diabetes
 • Psoriasis
 • Lupus

Hvorfor oppstår slike sykdommer?

Litteraturen forteller oss at autoimmune sykdommer kan være utløst av:

 • Bakterier/virus
 • Medikamenter
 • Hyperreaktivitet (overfølsomhet for kjemiske stoffer)
 • Miljøirritanter (for eksempel kjemikalier)

Nyere studier har sett på tarm-bakterie floraen til pasienter med revmatiske sykdommer.  Det kan tyde på at de har en annen bakterieflora sammenlignet med en normalt frisk tarm. Om dette kan være årsak til autoimmune sykdom eller ett resultat av sykdom vet man fortsatt ikke og det blir spennende å følge den videre forskningen på dette feltet.

Genetiske faktorer spiller en rolle for utvikling av inflammatoriske autoimmune sykdommer og det er antatt at kost og levesett er viktige pådrivere for sykdommen i kombinasjon med andre faktorer som er nevnt ovenfor. Kost og levesett kan være utløsende faktor når en i tidligere alder er blitt eksponert for bakterier/virus etc.

Ut fra det vi vet om utbredelsen av autoimmune sykdommer er det etter vårt skjønn stor sannsynlighet for at kostholdet har stor betydning for utvikling av disse sykdommene på en eller annen måte. Både med tanke på type mat og mengde.

Det som forsterker et slikt syn er:

 1. Voldsom økning av autoimmune sykdommer i de siste tiårene
 2. Høy forekomst i vestlige land (unntak Middelhavslandene)
 3. Lav forekomst i den østlige verden og utviklingsland

Det som kjennetegner den vestlige dietten er:

FreeDigitalPhotos.net by Rawich
 • Høyt fett inntak (spesielt mettet fett)
 • Høyt inntak av sukker (som omdannes til mettet fett i kroppen)
 • Høyt karbohydratinntak og bruk av mye salt
 • Hyppig konsumering av «fast food» og ofte i store mengder

Dette er med på å øke kroppsvekten og utvikling av metabolsk syndrom (en forstyrrelse i kroppens omsetning av næringsstoffer), hjerte- og karsykdommer som igjen kan henge sammen med utvikling av autoimmune sykdommer. Kombineres dette med mangel på fysisk aktivitet så blir det trøbbel for kroppen. Overvekt med høy fettprosent er etablert risiko-faktor for autoimmune sykdommer.

Stress i tillegg til en usunn livsstil kan øke risikoen for betennelser i kroppen og autoimmune sykdommer. Det som kan skape stress for kroppen er alt fra hektiske dager på

FreeDigitalPhotos.net by David Castillo Dominici

jobben, røyking og negativt tankespinn av ulik karakter. En livsstil med dårlig mat, høyt stressnivå og lite aktivitet er verste kombinasjon for slike tilstander.

I neste blogginnlegg skal vi ta for oss hvordan du kan forebygge mot sykdom gjennom balansert kosthold i hverdagen.

Forfatter:

Bjarne Østerud., Professor emeritus og oppfinner av Olivita – Livets olje –

Medforfatter:

Ann-Christin Hansen, EQU Norway AS, Ernæringsfysiolog & DNCF Sertifisert Coach

Tel: 93 24 22 45
www.annchristin.no

 

 

3 comments found

  comments user

  Paul Martin Hansen

  Jeg har brukt Olivita i ca 3 år, føler at den har en positiv innvirkning på min MS?

  Svar

   comments user

   Bjarne Østerud

   Hei Paul Martin, det var veldig hyggelig å høre 🙂 Litt forklaring rundt effekten du kjenner: Olivita har i følge mange tilbakemeldinger gitt meget bra effekt på RA pasienter i tillegg også pasienter med Bechterev hvor smertene i leddene er blitt helt eller delvis borte. Dette kan sees i sammenheng med at leddvæsken hos RA pasienter har et økt innhold av mikropartikler fra blodplater (beskrevet i artikkel i Nature, 2010). Disse mikropartiklene ansees å være pro-inflammatoriske og en viktig årsak til inflammasjonen i leddene. Mekanismen kan være at ved at Olivita hemmer blodplateaktivering forhindrer den også at blodplatene genererer mikropartikler (betennelseskomponenter). Det siste er kjent fra litteraturen. Dette antas å være årsaken til Olivitas gunstige effekt på autoimmune sykdommer som Chrons sykdom, Ulcerøs kolitt, Multippel Sklerose (MS), Sjøgrens syndrom m.m.

   Svar

  Mindre plager med mer balansert mat – Bjarne Østerud Blogg

  […] blogginnlegget er en oppfølger av blogginnlegget om autoimmunesykdommer: «Når kroppen går til kamp mot seg selv» og gir således svar på hvordan vi kan spise oss […]

  Svar

Leave a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *