Jeg studerte biokjemi ved Universitetet i Oslo og tok min doktorgrad i 1975 på mekanismer for blodlevring. Jeg har vært ansatt som forsker ved University of Southern California (USC) Medical School og University of California, San Diego (UCSD) i 8 år før jeg ble professor i klinisk kjemi i 1979 og i biokjemi fra 1986 ved Universitetet i Tromsø, Det helsevitenskapelige fakultet. Forskningsfelt i tillegg til blodlevringssystemer har vært infeksjonsmedisin, sportsmedisin og marine oljers innvirkning på blodceller i relasjon til hjerte-karsykdom. I samarbeid med professor Edel O. Elvevoll utviklet jeg kosttilskuddet Olivita, som er et patentert produkt bestående av kombinasjon av raffinert selolje og kaldpresset olivenolje. Jeg har 218 vitenskapelige publikasjoner i internasjonale tidsskrift samt 20-30 kapitler i bøker.

NAME:   Bjarne Østerud                              BIRTH:  July 23, l940

PLACE:  Eidsvoll, Norway                                                                            

Mailing Address: Department of Medical Biolog,  Faculty of Health Sciences, University of Tromsø, Norway

E-mail: bjarne.osterud@uit.no Telephone: +47 77644730

EDUCATION:

l957-l960       Eidsvoll off. Landsgymnas (high school) Norway

l96l-l967        University of Oslo, Norway; Cand. real. (Ph.D.) in Biochemistry

l968-l974       University of Southern California Medical School, Los Angeles.  University of Oslo, Oslo and University of Tromsø, Tromsø, Norway.  Norwegian Doctorate in Biochemistry under direction of Dr. Philos.

ACADEMIC BACKGROUND:

ll/67-l2/67    University of Oslo, Department of Biochemistry, Oslo, Norway;  Research Assistant

l/68- 2/7l      USC Medical School, Department of Medicine, Los Angeles, Calif.;  Research Associate

3/7l- 5/72      Dept. of Microbiology, Dental Faculty, University of Oslo, Norway;  Research Stipendiate (NAVF)

6/72-l0/74   Institute of Medical Biology, Univ. of Tromsø, Tromsø, Norway;  Research Stipendiate (NAVF)

ll/74- 4/75    USC, Department of Medicine, Los Angeles, California;  Research Associate

5/75- 9/78     Assistant Adjunct Professor of Medicine, University of California, San Diego, Department of Medicine, La Jolla, Calif.

l0/78- 8/86  Engineer,  Division of Clinical Chemistry, University Hospital, Tromsø, Norway

ll/79- 8/86    Professor II, Division of Clinical Chemistry, Institute of Medical Biology, University of Tromsø, Tromsø, Norway

8/86-present  Professor of Biochemistry, Department of Biochemistry, Institute of Medical , Faculty of Medicine, University of Tromsø, Tromsø, Norway

GRADUATED MASTER CANDIDATES:

Supervised 20 Master students

GRADUATED DOCTORAL CANDIDATES (Dr. Med/Dr. Scient/Dr. Philos/PhD):

9 and co-supervision for 11 candidates.

PUBLICATIONS registered on PUBMED 218

Chapters in books etc. 32