Jeg har tilsammen 218 vitenskapelige publikasjoner i internasjonale tidsskrift samt 20-30 kapitler i bøker.

Alle mine forskningsartikler:

Bjarne Østeruds publikasjonsliste

Arbeider i CRIStin

Oversikt over forskningen som er gjennomført på Olivita: