Olivita – hva er det og hvordan virker den

av

professor Bjarne Østerud og professor Edel O. Elvevoll, Universitetet i Tromsø

Oppsummering

Olivita oljen, en blanding av selolje og olivenolje, har et overskudd av antioksidanter som sammen med omega-3 fettsyrer hindrer inflammasjonsreaksjoner. Inflammasjonsreaksjoner også kalt betennelsestilstander er assosiert med utvikling av åreforkalkning og andre inflammasjonssykdommer som psoriasis, leddgikt, Crohns sykdom, Sjøgrens syndrom og andre auto-immune sykdommer.

Bakgrunn

Sammensetningen av Olivita er basert på våre studier som startet i 1986. Da ble det utført en klinisk studie på effekten av å innta 25 ml tran pr dag i 8 uker. Det gav visse positive effekter på koagulasjon og inflammasjons parametere i blod. Dette ble fulgt opp i 1987 med en tilsvarende studie på inntak av omega-3 konsentrat i kapsler og like mye omega-3 som i tran forsøket. Resultatene fra denne studien var klart mindre gunstige enn i forsøket med tran. Resultatet var såpass skuffende at jeg, Bjarne Østerud, besluttet at jeg aldri skulle utføre studier med omega-3 konsentrater igjen (jeg var selv en av forsøkspersonene i denne studien).

Nye studier ble imidlertid initiert noen år senere i samarbeid med prof. Edel Elvevoll, den gang ved Fiskeriforskning/Nofima nå ved Universitetet i Tromsø) i 1992. Høsten 1992 ble det utført en ny klinisk studie på kaldpresset hvalolje samt raffinert fiskeolje (tran) og selolje. Studien viste klart at kaldpresset hvalolje ga svært gunstige effekter både på lipider (HDL-kolesterol), koagulasjon og inflammasjon sammenlignet med både tran og selolje til tross for at hvaloljen inneholdt bare halvparten av omega-3 fettsyrer i forhold til de to andre oljene. Dette gav oss en klart dokumentasjon for at det i tillegg til omega-3 fettsyrer er andre komponenter i kaldpresset hvalolje som gir gunstige helseeffekter.

Raffinering og utvikling av Olivita oljen

Dessverre ble det funnet at mange av de gunstige effektene ble borte når hvaloljen ble raffinert og testet ut i en ny klinisk studie Etter mange nye kliniske studier valgte vi å se om vi kunne lage en etterligning av en kaldpresset hvalolje ved å kombinere raffinert selolje med kaldpresset olivenolje, rik på meget potente naturlige antioksidanter og en enumettet fettsyre, oljesyre som er omega-9 og omega-7 fettsyrer som gor gunstige effekter i cellemembraner (gjør de mer elastiske)  og ikke ugunstige omega-6 fettsyrer som finnes i andre planteoljer. Produktet kalte vi Olivita= livets olje.

Resultatene fra denne kliniske studien på Olivita oljen viste at kombinasjonen (Olivita) var mer effektiv i å redusere hsCRP (mikro-CRP) som er en betennelsesmarkør i kroppen  og MCP-1, to aktive komponenter i utviklingen av aterosklerose enn tran og selolje alene. Dette til tross for at det var mye mindre omega-3 fettsyrer i Olivita enn i de andre oljene. I tillegg ble det gode kolesterol HDL-kolesterol økt hos de som fikk Olivita. (Ved å hemme reseptoren for MCP-1 i rottemodell er det vist at man kunne hindre utvikling av type 2 diabetes (T2D) og overvekt).

Åreforkalkningsstudier i musemodell

I ettertid har vi utført studier på effekten av å tilsette Olivita i fòr til mus som lett utvikler aterosklerose (genmodifiserte). Her fant vi at Olivita gav 57% reduksjon i dannelse av lesjoner (fettavleiring på karveggene) mens i tilsvarende og identiske forsøk ble det vist at selolje alene gav 27% reduksjon mens et omega-3 konsentrat gav kun 17 % reduksjon. Således er Olivita suveren i forhold til andre omega-3 produkter. Tran har vi ikke testet men den oppførte seg som andre isolerte omega-3 fettsyrer (konsentrat) i andre kliniske studier.

Med kjennskap til mekanismene for oksidasjon av omega-3 fettsyrer, er det vår oppfatning at det er svært viktig at omega-3 fettsyrene hele tiden beskyttes av antioksidanter.  ”Denne blandingen er derfor unik” utalte en professor i kjemi i Italia og som forsker på omega-3 fettsyrer.

Blodplater

Effekten i mus på dannelse av lesjoner eller mer folkelig åreforkalkning kan sees i sammenheng med tilbakemeldinger vi i ettertid har fått på gjenåpning av årer, spesielt ved restenoser (tiltetning av årer etter hjerte-infarkt og innsetning av stenter) hvor mange brukere av Olivita rapporterer at de har unngått utblokkering på nytt. Siden mekanismen for restenoser er svært avhengig av blodplater, antas hovedeffekten av Olivita også (antioksidanter-antiinflammasjon) å være mediert via hemning av blodplatene.

I overensstemmelse med dette siste har vi observert svært store forandringer i platefunksjonen etter få måneder med inntak av Olivita. Personer i laboratoriet som har hatt hyperaktive blodplater i blod som derfor ikke kunne brukes til forskning pga. at blodplatene klumpet seg sammen (aggregerte) har etter inntak av Olivita fått blodplater som er blitt superfine til bruk i forskningen.

Hva er årsaken til plateeffekten i Olivita?

Selolje er kjent for å inneholde mye mer DPA (en omega-3 fettsyre) enn fiskeolje. DPA er vist å hemme blodplatene mer enn andre omega-3 fettsyrer Sammen gir de meget aktive antioksidantene i kaldpresset olivenolje og DPA-fettsyren i Olivita en meget god platehemmende effekt.

Platehemmende effekter er dokumentert gunstig ved pro-inflammatoriske sykdommer hvor reaktive blodplater produserer og frigjør betennelsesbetingede komponenter som cytokiner, kjemokiner og oksygenradikaler.  Olivitas anti-inflammatoriske effekt reduserer produksjonen av disse komponentene som er sentrale ved revmatisme, psoriasis og en rekke autoimmune sykdommer.

Forklaringer på tilbakemeldinger fra brukere av Olivita.

Restenoser: Som nevnt ovenfor har vi mange tilbakemeldinger på at Olivita synes å hindre og også reversere tette årer. Siden blodplater er svært viktige i utviklingen av restenoser er virkningsmekanismen for Olivita mest sannsynlig mediert via dens gunstige effekt på blodplatene.

Rheumatoid arthritt (RA): Olivita har i følge mange tilbakemeldinger gitt meget bra effekt på RA pasienter i tillegg også pasienter med Bekhterev hvor smertene i leddene er blitt helt eller delvis borte. Dette kan sees i sammenheng med at leddvæsken hos RA pasienter har et økt innhold av mikropartikler fra blodplater (beskrevet i artikkel i Nature, 2010). Disse mikropartiklene ansees å være pro-inflammatoriske og en viktig årsak til inflammasjonen i leddene. Mekanismen kan være at ved at Olivita hemmer blodplateaktivering forhindrer den også at blodplatene genererer mikropartikler (betennelseskomponenter). Det siste er kjent fra litteraturen. Dette antas å være årsaken til Olivitas gunstige effekt på autoimmune sykdommer som Crohns sykdom, Ulcerøs kolitt, Multippel Sklerose (MS), Sjøgrens syndrom m.m.

Artrose (slitasjegikt): Det er mangfoldige tilbakemeldinger på at Olivita gir meget god effekt på artrose noe som vi tror skyldes kombinasjonen av selolje og meget potente antioksidanter i kaldpresset olivenolje. Den bitre ettersmaken i produktet skyldes spesielt antioksidanten Oleocanthal. Denne antioksidanten hevdes å senke produksjonen av smerteassosierte produkter. Dette kan også forklare at effekten ser ut til å komme raskere (3-4 uker) enn det en skulle forventet (8-10 uker) dersom det var avhengig av funksjonelle forandringer i cellemembranene.

Psoriasis: Som ved revmatoid artritt (RA) får vi mange positive tilbakemeldinger på reduksjon i aktivitet av denne sykdommen også. Her ligger effekten mest sannsynlig i mye av samme mekanisme som ved RA, Dette kan forklares med Olivitas (betennelsesdempende) effekt, det vil si at antiinflammatorisk effekten som gir reduksjon av betennelseskomponenter.

Fibromyalgi: Dette er også en klinisk tilstand hvor inflammasjon spiller en rolle hvor brukere har gitt tilbakemelding på positive effekter med Olivita. Noen har forsøkt å erstatte Olivita med tran fordi Olivita er et dyrere produkt, men har gått tilbake til Olivita da problemene kom tilbake. Tran har ikke samme antiinflammatoriske effekt som Olivita.

HDL-kolesterol: Resultatene i de kliniske viser at Olivita øker det gunstige HDL-kolesterolet og dette bekreftes også av mange som har brukt Olivita og som har fått målt kolesterolverdiene. Det er dokumentert at det gode kolesterolet (HDL) motvirker utviklingen av hjerte-karsykdom og mye tyder på at dette kan være viktigere enn bare å fokusere på å ha lavt nivå av det dårlige (LDL) kolesterolet. Olivita øker det gode HDL kolesterolet vesentlig.

Noen brukere rapporterer om at HDL-kolesterolet har blitt like høyt som LDL-kolesterolet etter bruk av Olivita, noe som er svært gunstig.

Blodtrykk: Selv effekten av inntak av Olivita på blodtrykk ikke er testet gjennom studier, rapporterer mange at de hos fastlegen har fått fastslått reduksjon i blodtrykk uten bruk av andre midler.

Belastningsskader: Belastningsskader, eksempelvis slitasje i knær er svært utbredt både blant mosjonister og aktive utøvere. Skadene skyldes dannelsen av betennelseskomponenter og de mange tilbakemeldingene fra kunder som merker stor forskjell ved bruk av Olivita skyldes at antioksidantene i Olivita reduserer dannelsen av betennelseskomponentene.

Generell kroppsfølelse, bedre immunforsvar og bedre hud: Olivita får stadig tilbakemeldinger på at den generelle kroppsfølelsen er blitt betraktelig bedre etter inntak av Olivita. Blant annet meldes det ofte om mykere ledd som må antas å tilskrives DPA- fettsyren i selolje. Mange hevder også at de ikke har hatt verken influensa eller forkjølelse siden de begynte med Olivita. Den kaldpressede olivenoljen i Olivita er valgt på grunn av sin høye antioksidative effekt og antas å beskytte kroppen mot fremmede komponenter.