Sammen med Edel O. Elvevoll har jeg brukt mer enn 20 år på å forske frem den unike blandingen som vi senere kalte Olivita – Livets olje. En olje som består av selolje og extra virgin olivenolje.

Edel_og_Bjarne
I 2006 ble jeg og Edel kåret til «Årets navn» i Fiskeri- og havbruksnæringen av leserne til «Fiskaren» og «Intrafish»

Historien bak utviklingen er spesiell og det startet med utgangspunkt i min egen livssituasjon.

Jeg var selv meget utsatt og arvelig belastet med familiær, genetisk disposisjon for tidlig hjerte-/karsykdom. På 1980 tallet var det kjent at en god del tilfeller av hjerteinfarkt ikke kunne forklares ut fra høyt kolesterol alene. Som aktiv mosjonist i 1985 testet jeg mitt eget blod. Rett etter løping fant jeg ut at blodplatene klumpet seg sammen spontant – en skremmende oppdagelse fordi det også var kjent at blodplater spiller en svært viktig rolle ved hjerneslag, utvikling av åreforkalkning og hjerteinfarkt.

Parallelt med dette var det også kjent at inuitter har forbløffende liten grad av ulike infarkter og krefttyper som er vanligere hos oss. Det var grunn til å tro at dette hadde noe med det store inntaket av spekk og kjøtt fra sel og hval og fisk i kostholdet.  Dette spises i naturlig (rå) form, og antioksidantene er ikke raffinert bort slik som i tradisjonelle omega-3-produkter. Denne dietten innbar derfor lite av den såkalte «vestens» betennelsesfremmede mat.

Kostholdet til inuittene har også en parallell i Middelhavsdietten. Også her ser vi lavere hyppighet av blant annet hjerte- karsykdommer, revmatoid artritt, MS, Alzheimer, og andre auto-immune sykdommer forbundet forårsaket av økt inflammasjonsreaksjoner i kroppen. En viktig fettkilde i dette kostholdet er olivenolje som er rik på antioksidanter.

I 1994 startet jeg selv å ta en blanding av kaldpresset olivenolje og raffinert selolje. Etter å ha forsøkt den nye blandingen, viste det seg at den hadde den ønskede effekten på blodplatene. I ettertid har den også vist seg å ha mange andre gunstige effekter.

Dette var utgangspunktet og forhistorien for utviklingen av Olivita.

Men la oss gå litt tilbake i tid. Hvordan kom jeg faktisk frem til denne unike oljesammensettingen? 

Et tilfeldig møte med forskerkollega Edel O. Elvevoll, forskningsdirektør ved Fiskeriforskning i Tromsø, ble utgangspunktet for forskningen og løsningen på mine helsemessige utfordringer. Sammen skulle vi bruke mer enn 20 år på å forske på effekten av ulike marine oljers sammensetting og effekt på forebygging av hjerte- og karsykdommer.

I det følgende vil jeg gå nærmere inn på hva vi fant ut, men først må vi se litt nærmere på utgangspunktet for forskningen.

Utgangspunktet
Utgangspunktet var at forskning hadde vist at noen familier har en type hvite blodceller som produserer store mengder av en koagulasjonsfaktor som trigger blodlevring. Disse blodcellene som kalles monocytter kan være hyperaktive og  produserer derved også en rekke andre produkter som er involvert i betennelsesreaksjoner, som ved utviklingen av åreforkalkning i blodårene. Det er derfor ugunstig at disse monocyttene er veldig aktive og målet var å finne noe som kunne dempe disse cellenes aktivitet, noe som ikke bare er gunstig med tanke på hjerte-karsykdom, men også andre betennelsesrelaterte sykdommer.

Jeg oppdaget også at vi i vår familie har store hyperaktive blodplater. Disse små cellene er helt nødvendig for å stoppe blødninger men de er også sentrale i utvikling av åreforkalkning og ikke minst viktige ved dannelsen av blodpropp som gir hjerneslag eller hjerteinfarkt. På samme måte som ved monocyttene var det derfor også viktig å få senket blodplatenes evne til å bli aktivert. Dette var utgangspunktet for forskningen bak Olivita som skulle vise seg å ta mange år.

1986 – de første studiene
Jeg og Elvevoll startet de første studiene med mennesker i 1986. Effekten av 8 ukers daglig inntak av omega -3 i form av fiskeolje, ble testet med gunstig effekt. En ny studie med omega-3 i kapsler viste liten gunstig effekt på aktiviteten av blodcellene. Dette indikerte at oppkonsentrert omega-3 ikke hadde de samme helseeffektene som marine oljer i naturlig form.

1992 – studier på ulike oljer
Høsten 1992 ble det gjennomført en klinisk studie hvor 150 personer fikk enten tran, raffinert selolje, kombinasjonen av raffinert selolje og fiskeolje eller kaldpresset hvalolje. Kaldpresset hvalolje viste seg å være svært gunstig for å hindre at blodet koagulerte raskt. Den hadde også gunstige effekter ved å øke det sunne kolesterolet (HDL) og redusere inflammasjonsmarkører (betennelsesmarkører). Raffinert olje -alene eller i kombinasjon – hadde svært liten effekt.

1994 – lovende resultater med olivenolje
Tilsvarende studie ble gjentatt med 366 personer i 1994. Deltagerne fikk enten kaldpresset eller raffinerte marine oljer, samt en gruppe som fikk kaldpresset olivenolje. Den gunstige effekten den uraffinerte hvaloljen ga på både blodlevringsfaktorer og blodceller var nesten borte mens både selolje og hvalolje i raffinert form ga økning av det sunne kolesterolet. Resultatet fra gruppen som fikk olivenoljen var spennende da oljen alene viste seg å redusere produksjonen av inflammasjonsprodukter (betennelsesprodukter). Dette funnet ble bekreftet i en artikkel ca. 10 år senere i det velrenommerte tidsskriftet Nature.

Løsningen lå i kombinasjonen av to oljer
Vi påviste ikke bare at omega-3 alene hadde en minimal effekt, men også at et stort inntak faktisk virker mot sin hensikt. Hvis man tar omega-3 og ikke får nok antioksidanter i blodet, vil fettsyrene oksidere (harskne) og gi negative effekter. Et velbalansert blandingsforhold mellom omega-3 fra renset selolje og antioksidanter fra olivenolje viste seg å ha en svært gunstig effekt – og det er denne kombinasjonen som er patentert.

2003 – klinisk studie
Den første kliniske studien med blandingen ble utført og sammenlignet med tran som kontroll. Denne studien la grunnlaget for Olivitas spesielle og nøyaktige sammensetning. Her ble det bekreftet og dokumentert at Olivita hadde en meget gunstig effekt på betennelsestilstander.

En blodmarkør for inflammasjon (mikro-CRP) ble i gjennomsnitt redusert med 24 % samtidig som et annet inflammasjonsprodukt (MCP-1) ble redusert med 15 %. Dette er veldig gunstig, da et høyt nivå av det siste produktet er forbundet med utvikling av åreforkalkning. Det gode kolesterolet økte med nær 10 %.

2010 – studie på åreforkalkning
En nyere studie på mus viste at musene som fikk Olivita oppnådde 57 % beskyttelse mot utvikling av åreforkalkning, mens selolje alene ga 27 % beskyttelse og omega-3 fra fiskeolje ga kun 17 % beskyttelse. Dette ble publisert i tidsskriftet Lipids of Health and disease i 2011 (Eilertsen et al.) og Journal of Nutrition i 2012 (Eilertsen et al.). Tallrike tilbakemeldinger jeg har fått fra brukere av Olivita bekrefter at Olivita har effekter på åreforkalkning som ingen andre omega-3 produkter har. Svært mange sier til meg at Olivita også fjerner smerter i ledd – knær, hoftesmerter, fingerledd og så videre.

Vi hadde et velfungerende produkt allerede i 1994, og jeg har tatt det siden den gang. Vi har bare modifisert det noe etterpå, og målt effektene av bruken gjennom kliniske studier. Jeg vet hvordan det reagerer på meg. Blodcellene har forandret seg og blodplatene som er involvert i blodlevring har endret seg totalt. Dette er viktig både for å hindre hjerteinfarkt og hjerneslag.

Lenker til forskningen:

Under finner du lenker til alle publikasjoner fra meg og Elvevoll, herunder også publikasjoner knyttet til forskningen på Olivita.

Bjarne Østeruds publikasjonsliste

Edel O. Elvevolls publikasjonsliste